Historia


Inom AB Volvo finns en lång tradition av finansiella produkter och tjänster. Redan 1959 började de olika produktbolagen inom Volvo komplettera sitt produktutbud med Volvospecifika finansiella lösningar.

Volvo Financial Services (VFS) etablerades år 2001 och därigenom skapades en ny och gemensam struktur för att kunna tillgodose behovet av finansiella produkter inom Volvo-koncernen. Bolaget erbjöd tjänster inom kundfinansiering, försäkringar och fastighetsförvaltning.


År 2006 präglades av ett intensivt arbete för att anpassa VFS till sina kunders verksamheter. Från och med år 2007 fokuserar därför VFS endast på kundfinansiering, då ansvaret för fastighets- och bankverksamheterna har överförts till AB Volvo.