Komunikat w związku z wirusem COVID-19

 

Drogi Kliencie,

W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 informujemy, iż VFS Usługi Finansowe Polska S.A. wdrożył plan działania, zmierzający do zapewnienia ciągłości pracy naszej firmy. Dzięki wykorzystaniu pracy zdalnej i wprowadzeniu innych zmian w bieżącej działalności firmy, mających na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia tak pracowników, jak i dostawców oraz Klientów, ciągłość działania naszej firmy pozostaje obecnie niezagrożona.

Nie ma wątpliwości, że rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 ma wpływ na gospodarkę światową.

Kwestią otwartą pozostaje, w jakim stopniu zawirowania spowodowane propagacją wirusa wpłyną na sytuację ekonomiczną poszczególnych branż i przedsiębiorstw.

Jako Twój partner w biznesie żywimy nadzieję, że działania podejmowane na szczeblu poszczególnych Państw, jak i europejskim, szybko przyniosą oczekiwane efekty, musimy jednak być przygotowani na różne scenariusze.

Jeżeli więc Twoja firma zaczyna odczuwać negatywny wpływ restrykcji wprowadzanych w celu przeciwdziałania epidemii wirusa COVID-19, już dzisiaj skontaktuj się ze swoim Przedstawicielem Handlowym i opowiedz nam o swoich problemach.

Obiecujemy, że każdy przypadek potraktujemy indywidualnie i postaramy się zaproponować rozwiązanie adekwatne do sytuacji.

VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o.    

Twój Partner na dobre i na gorsze czasy.