Zákaznícka Zóna

Služby, ktoré poskytujeme

 • Poskytujeme informácie týkajúce sa financovania vozidiel /stavebných strojov
 
 • Ukončenie zmlúv:
  - Predčasné ukončenie zmlúv
  - Riadne ukončenie zmlúv
  - Odpredaj vraku po totálnej škode

 

 • Zmeny údajov o predmete leasingu
  - Zmeny vo výbave alebo konštrukčné zmeny predmetu leasingu

 

 • Vydávanie dokumentov
  - Duplikáty a kópie zmlúv, oprávnení, faktúr

 

 • Zmeny údajov zákazníka
  - Zmena adresy/sídla
  - Zmena formy podnikania

 

 • Modifikácia splátkových kalendárov
  - Predĺženie trvania leasingovej zmluvy
  - Skrátenie trvania leasingovej zmluvy
  - Zmena dátumu splatnosti leasingových splátok
  - Zmena výšky leasingových splátok

Ako fungujeme
 

 • Všetky žiadosti zákazníkov sú registrované zákazníckym servisom.

 • Každá žiadosť, ktorá je nám adresovaná, je spracovaná v určenom čase, aby sme mohli poskytovať efektívne služby zákazníkom.

 • Pracovníci zákazníckeho servisu poskytujú asistenciu s akoukoľvek žiadosťou týkajúcou sa uzatvorenej zmluvy.

 • Analyzovaním požiadaviek a otázok nepretržite zdokonaľujeme prácu zákazníckeho servisu, aby sme mohli lepšie napĺňať očakávania našich zákazníkov.

Kontaktujte nás
 

Pracovníci zákazníckeho servisu sú Vám
k dispozícii od pondelka do piatku v
pracovnom čase 8:00 - 17:30.

Poštová adresa:
VFS Financial Services
Slovakia, s.r.o.

Zákaznícky servis
Diaľničná cesta 9
903 01 Senec
Telefónne číslo: +421 2 3266 2430
E-mail: info.sk@vfsco.com
www: www.vfsco.sk

Užitočné informácie

Formuláre a žiadosti

Dôležité dokumenty

Archív dokumentov