Zákaznická Podpora

Co děláme:

 • Poskytujeme veškeré informace související se smlouvami financovaných vozidel / návěsů / stavebních strojů

 • Ukončování smluv:
  - Předčasné ukončení smluv
  - Řádné ukončení smluv

 • Změny údajů financovaného předmětu:
  - Změny technických parametrů financovaného předmětu

 • Vystavení dokumentů:
  - Duplikáty nebo kopie smluv, plných mocí, potvrzení o ukončení smlouvy
  - Potvrzení o spolupráci s klientem pro banky, finanční úřad nebo jiné instituce

 • Změny údajů o klientovi:
  - Změna sídla klienta, změna názvu klienta

 • Převod smluv
  - Převod smlouvy ze stávajícího klienta na třetí stranu
  - Změna formy podnikání klienta

 • Modifikace splátkového kalendáře:
  - Prodloužení doby trvání smlouvy
  - Zkrácení doby trvání smlouvy
  - Změna data splatnosti splátek
  - Změna měny smlouvy
  - Změna výše splátky
  - Financování dodatečného zařízení

Jak pracujeme

 • Zákaznická podpora eviduje každý požadavek klienta

 • Každý požadavek adresovaný nám, je vykonán v definovaném čase, abychom poskytli efektivní služby

 • Zaměstnanci zákaznické podpory poskytují asistenci ve všech záležitostech týkajících se uzavřených smluv

 • Díky analýze požadavků a dotazů, můžeme neustále vylepšovat procesy zákaznické podpory s cílem lépe splnit očekávání našich klientů

Kontaktujte nás

 • Zákaznická podpora je Vám k dispozici od
  pondělí do pátku, 8:00 – 17:00.
 • Adresa:
  VFS Financial Services Czech
  Republic s.r.o.
  Zákaznická podpora
  Obchodní 109, Čestlice
  251 01 Říčany u Prahy

  Telefon: +420 271 021 704

  E-mail: info.cz@vfsco.com

  www: www.vfsco.cz

Vážený kliente,

dne 21.12.2019 dojde ke sloučení aktivit České pojišťovny, a.s. a společnosti Generali pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna přistoupila ke koupi pojistného kmene Generali. Výsledkem tohoto spojení bude největší pojišťovna na českém trhu – Generali Česká pojišťovna.

Vzhledem k tomu, že pojištění Vašich vozidel bylo sjednáno přistoupením pod pojistnou smlouvu, uzavřenou mezi VFS Financial Services Czech Republic, s.r.o. jako pojistníkem, a pojišťovnou Generali jako pojistitelem, nemusíte podepisovat žádnou novou dokumentaci. Výše uvedená změna na Vás nemá žádný dopad. Rozsah pojistného krytí a veškeré podmínky zůstávají v platnosti tak, jak byly sjednány.

 

Žádosti ke stažení