ОТДЕЛ ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

ВФС България ЕООД е тук, за да Ви помогне. С какво се занимаваме:
 

 • Предоставяме цялата информация, свързана с договорите за финансиране на камиони и машини

 • Как да прекратите договорите:
  -  Предсрочно прекратяване на договорите
  -  Редовно прекратяване на Договорите
  -  Случаи на тотална щета
      
 • Как да промените параметрите по Договора

 • Издаване на документи:
  -  Дубликати и копия на договори, пълномощни, фактури, регистрационни талони и др
  -  Предоставяне на информация за всякакви въпроси свързани с договорната документация

 • Как да промените данните на клиента:
  -  Промяна на адреса и фирмените Данни
  -  Промяна на правната форма, преобразуване на предприятие

 • Как да промените схемата на плащане/ погасителния план:
  -  Удължаване срока на договора
  -  Намаляване срока на договора
  -  Промяна на датата на плащане на Вноските
  -  Промяна на размера на вноските

 • Процесът на фактуриране.
 • Всяко клиентско запитване се регистрира от Отдела за обслужване на клиенти.

 • Всяко клиентско запитване, адресирано до нас, се обработва за определено време с цел предоставяне на ефективна услуга.

 • Консултантите от Отдела за обслужване на клиенти предоставят съдействие по всеки въпрос, свързан със сключения договор.

 • Чрез анализ на получените запитвания, непрекъснато подобряваме работата на Отдела за обслужване на клиенти, с цел да отговорим по по-добър начин на очакванията на нашите клиенти.

Свържете се с нас

Консултантите от Отдела за обслужване
на клиенти са на Ваше разположение от
понеделник до петък от 9:00 до 17:30 ч.

Пощенски адрес:

ВФС БългарияЕООД
Отдел заобслужване наклиенти
бул. „Сливница“ №
630, София 1331

Телефон: +35924032706;+35924032727

Имейл: vfs.info.bg@volvo.com

Основна информация

Формуляри за изтегляне

 •