Trygghetsförsäkring


Med vår finansiella leasing och våra avbetalnigsprodukter följer även en unik Trygghetsförsäkring som skyddar rörelsen vid eventuella olycksfall. 

Denna försäkring ingår helt gratis!

Försäkringen gäller åkeriets fysiska nyckelpersoner vilka är ägare, delägare och VD, mellan 18 och 65 år vid beviljandet och täcker 50% av återstående låneskuld.

Försäkringen gäller dygnet runt, även under fritid, och ersättningens storlek regleras av nyckelpersonens procentuella engagemang i rörelsens operativa verksamhet.

Volvo Tilläggsförsäkring
Om du vill gardera dig och täcka upp för ett ännu mer omfattande skydd så ska du välja Volvo Tilläggsförsäkringen till din Trygghetsförsäkring som ger dig upp till 100% täckning av låneskulden.

Detta fullständiga skydd får du för endast 100 kr i månaden!

Kontakta oss gärna för mer information gällande försäkringens omfattning och ersättningsnivåer.