Maximal flexibilitet

Volvo Finansiell Lease är en bekväm finansieringsform som ger dig full kontroll över affären. Vid leasing-periodens slut har du möjlighet att erlägga det restvärdet som står i kontraktet, alternativt förlänga avtalet.

Eftersom fordonet inte finns med i balansräkningen sparar du kreditutrymme för övriga investeringar. Du behöver inte bestämma dig för om du vill köpa fordonet eller förlänga avtalet förrän i slutet av avtalsperioden.
  • Lastbilen som säkerhet sparar kreditutrymme
  • Mindre kapitalbindning och minskad balansräkning
  • Bättre cashflow och enklare budgetering
  • Möjlighet att förlänga avtalet vid periodens slut
  • Trygghetsförsäkring dygnet runt ingår
  • Kan kompletteras med Volvo Tilläggsförsäkring
  • Kan kombineras med Volvo Lastbilsförsäkring

Om du vill veta mer om finansiering av din Volvo kontakter du din återförsäljare på menyn Min finansieringslösning till höger på den här sidan.