Fjerner risiko for nedskriving

En operasjonell leasing er en skatteeffektiv plan hvis du vil at lastebilen eller maskinen skal tjene penger etter hvert som du betaler for å bruke den, men ikke vil ha byrden med avhending, for eksempel ved en kundekontrakt.

De faste månedlige betalingene er lave fordi vi tar hele risikoen med restverdi. Ved avtaleutløp kan du bare returnere Volvo-en til oss (såfremt returneringsvilkårene er oppfylt).

Denne finansieringsløsningen kan utvides til å dekke nesten alle løpende kostnader (som forsikring, reparasjon og vedlikehold, dekk, veiavgift), og frigjør deg fra ansvaret og hodebryet med vanlig kjøretøyseierskap.

 

  • moderne kjøretøy og maskiner med lave leiebeløp
  • avhendings- og nedskrivingsrisiko fjernet
  • betalinger godtgjøres mot skattbare inntekter
  • frigjør kontantflyten
Ekstra tjenester som forsikring og reparasjon og vedlikehold kan inkluderes i kontrakten