Eierskap av Volvo-en fra dag én

Volvo lån er valget for kunder som vil eie kjøretøyene eller maskinene helt fra starten uten å investere all kapitalen sin på én gang.

Volvo Financial Services betaler lastebilen, bussen eller maskinen til forhandleren, og sammen skreddersyr vi en plan for faste nedbetalinger. Denne finansieringskontrakten er et vanlig lån med Volvo-en som sikkerhet.

Både Volvo-en og lånet blir aktivert på balanseregnskapet med skadesberettigede nedskrivinger. Ved slutten av kontraktstiden vil Volvo-en fortsatt ha en restverdi som kan brukes til å kjøpe et nytt Volvo-kjøretøy eller -maskin.
  • Ikke bind opp all kapitalen samtidig;
  • Volvo-en vises som et aktivum på balanseregnskapet;
  • og nedbetalinger godtgjøres mot skattbare inntekter.
For mer informasjon om finansiering av Volvo-en, kontakt forhandleren din gjennom menyen min finansiering til høyre for denne siden.