Historie

I AB Volvo er det en lang tradisjon for finansielle produkter og tjenester. Allerede i 1959 begynte de ulike foretak innen Volvo å utvikle sitt produkttilbud med spesifikke Volvo finansielle løsninger.

Volvo Financial Services ble etablert i 2001 og gjennom dette skaptes en ny og enhetlig struktur for å kunne tilby å dekke behovet for finansielle produkter innom Volvo konsernet. Foretaket tilbyr tjenester som kundefinansiering, forsikringer og eiendomsforvaltning.

I 2006 startet arbeidet med å tilpasse VFS til sine kunders forretningsdrift. Fra og med 2007 fokuserer VFS derfor kun på kundefinansieringer og ansvaret for eiendomsforvaltning og bankvirksomhet er overført til AB Volvo.