Uitleg over de gebruikte cookies op deze website

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:
  1. het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
  2. het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
  3. het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
  4. het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
  5. het optimaliseren van de website
Zie hieronder  voor een lijst met cookies die wij gebruiken om statistieken te verzamelen, welke gegevens ze verzamelen en hoe lang ze worden gebruikt.
 

Naam

Geplaatst door

Waarvoor

Hoe lang

s_var_1 Omniture 1, 2, 3, 4, 5 Sessie
s_var_2 Omniture 1, 2, 3, 4, 5 Sessie
s_var_3 Omniture 1, 2, 3, 4, 5 Sessie
s_var_4 Omniture 1, 2, 3, 4, 5 Sessie
s_var_5 Omniture 1, 2, 3, 4, 5 Sessie
s_var_6 Omniture 1, 2, 3, 4, 5 Sessie
s_var_7 Omniture 1, 2, 3, 4, 5 Sessie
s_var_8 Omniture 1, 2, 3, 4, 5 Sessie
s_var_9 Omniture 1, 2, 3, 4, 5 Sessie
s_var_10 Omniture 1, 2, 3, 4, 5 Sessie
s_var_11 Omniture 1, 2, 3, 4, 5 Sessie
s_var_12 Omniture 1, 2, 3, 4, 5 Sessie
s_var_18 Omniture 1, 2, 3, 4, 5 Sessie
s_var_19 Omniture 1, 2, 3, 4, 5 Sessie
s_vv_sid Omniture 1, 2, 3, 4, 5 Sessie
s_sv_sid Omniture 1, 2, 3, 4, 5 Sessie
s_vi Omniture 1 Geen einde
s_lv_lr Omniture 1, 2, 3, 4, 5 Sessie
s_lv_lr_s Omniture 1, 2, 3, 4, 5 Sessie
s_gnr Omniture 1 30 dagen
s_gnr_lr Omniture 1, 2, 3, 4, 5 Sessie
s_sq Omniture 3 Bezoek
s_cc Omniture 1 Tot afsluiten browser
_utmb Google Analytics 1, 2, 3, 4, 5 Bezoek
_utma Google Analytics 1 2 jaar
_utmz Google Analytics 2, 3 180 maanden 
_utmv Google Analytics 2, 3 2 jaar
ASP.NET_Sessionld ASP.NET applicatie 1, 2 Sessie
ASPSESSIONIDQQBATBCR ASP.NET applicatie 1 Sessie
UID ScorecardResearch 1, 2, 3, 4, 5 Geen einde
UIDR ScorecardResearch 1, 2, 3, 4, 5 Geen einde

Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Volvo Group heeft daar geen invloed op.