Práce u nás

Zaměstnání zabírá velkou část vašeho každodenního života, takže potřebujete stimulující pracovní prostředí.
Společnost Volvo podporuje své zaměstnance v tom, aby byli při práci kreativní, snaží se být inspirativní, nabízet pracovní uspokojení a možnosti pro osobní růst a rozvoj.